Czy podgrzewacz tytoniu może uruchomić czujnik dymu?